Jak zlecić badanie - SKLEP EUROIMMUNDNA.PL

1. ZAMÓW I OPŁAĆ BADANIE GENETYCZNE

Z bocznego menu wybierz badanie genetyczne, które chciał(a)byś
wykonać, następnie dodaj je do koszyka.

Podaj dane pacjenta. Wypełnij e-formularz z danymi Pacjenta,
adresem korespondencyjnym i danymi do faktury.

 

Wykonaj przelew za zamówione badanie,podając w tytule przelewu
numer zamówienia oraz imię i nazwisko pacjenta.

2. POBIERZ WYMAZ Z POLICZKA I WYŚLIJ PRÓBKĘ

Na Twój adres korespondencyjny zostanie wysłany zestaw pobraniowy.
Pobierz wymaz z wewnętrznej strony policzka. WAŻNE! Zastosuj się
do wskazówek zawartych w instrukcji, ponieważ prawidłowe pobranie
materiału zapewni wystarczającą ilość materiału genetycznego oraz
uchroni przed zanieczyszczeniami.

Wydrukuj zgodę na badanie, która została wysłana mailem
wraz  z informacją o przyjęciu zamówienia. Zgoda jest dostępna
również on-line w szczegółach zamówienia. Podpisz zdogę na badanie
(w przypadku dzieci podpis składa prawny opiekun).

Podpisz wymazówkę i opakuj zgodnie z Instrukcją. Wyślij wymaz oraz
zgodę na badanie pocztą. Zwróć uwagę, by nie nadawać przesyłki przed
dniami wolnymi od pracy, by materiał genetyczny nie uległ degradacji.

3. DORĘCZENIE WYNIKU

Po przeprowadzeniu badania wynik zostanie wysłany listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru pocztą na adres korespondencyjny.