Kardio - SKLEP EUROIMMUNDNA.PL
No picture Powiększ do pełnego rozmiaru

Kardio

650,00 zł

Jak pobrać wymaz z policzka?
Jak pobrać wymaz z policzka?  
 • Czas wykonania badania od momentu otrzymania próbki: 25 dni roboczych
 • Materiał: wymaz z policzka

 

ZALETY BADANIA GENETYCZNEGO

 • określa wrodzone ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego
 • podaje spersonalizowane wskazówki żywieniowe obniżające ryzyko wystąpienia zawału serca, choroby wieńcowej, miażdżycy, udaru, zakrzepicy i innych chorób kardiologicznych
 • zawiera zalecenia, jak eliminować czynniki obciążające serce i układ krwionośny, by obniżyć ryzyka wynikające z predyspozycji genetycznych

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • chcesz wiedzieć, czy i w jakim stopniu jesteś obciążony ryzykiem chorób kardiologicznych
 • chcesz świadomie dbać o swoje serce, by złagodzić wpływ genów na ryzyko pojawienia się chorób układu krwionośnego
 • potrzebujesz spersonalizowanych wskazówek żywieniowych, które pomogą Ci uniknąć zawału serca, choroby wieńcowej, miażdżycy, udaru, zakrzepicy i innych schorzeń sercowo-naczyniowych
 • oczekujesz informacji, jaki rodzaj aktywności fizycznej będzie dla Ciebie odpowiednią profilaktyką wzmacniającą serce
 • zastanawiasz się, czy potrzebujesz dodatkowych konsultacji medycznych i dalszych badań

 

 

CHOROBY SERCOWO-NACZYNIOWE

Choroby układu sercowo-naczyniowego to schorzenia serca i naczyń krwionośnych. Należą do nich m.in.: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa i zawał serca, udar mózgu, miażdżyca, choroba zakrzepowo-zatorowa, przewlekła niewydolność serca czy zaburzenia rytmu serca. Wraz z rozwojem cywilizacji doszło do zwiększonej zachorowalności na choroby układu krążenia, w związku z czym wiele z nich nazywanych jest cywilizacyjnymi. To właśnie one stanowią główną przyczynę przedwczesnych zgonów w Polsce i w Europie. Większość chorób układu krwionośnego ma ścisły związek ze złymi nawykami żywieniowymi i stylem życia chorego. Kluczowym elementem działań redukujących zachorowalność i umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych jest modyfikacja czynników ryzyka m.in. poprzez zdrowe nawyki żywieniowe i zachowania (aktywność ruchową, niepalenie tytoniu itp.) oraz badania profilaktyczne.

 

SERCOWE GENY

W proponowanym badaniu KARDIO analizowanych jest 6 markerów genetycznych w 4 genach: CDKN2B-AS1, LPL, SELE i FV mających związek z genetycznym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.

Wpływ markerów genetycznych z panelu KARDIO na ryzyko wystąpienia wymienionych chorób:

 

Choroba

Markery genetyczne związane z chorobami kardiologicznymi

rs1075724
CDKN2B-AS1

rs238326
CDKN2B-AS1

rs1075728
CDKN2B-AS1

rs268
LPL

rs5361
SELE

rs6025
FV

Zawał serca

٧

٧

٧

 

 

٧

Choroba wieńcowa i miażdżyca

٧

٧

٧

 

٧

 

Udar niedokrwienny

٧

٧

٧

 

٧

٧

Tętniak aorty brzusznej i wewnątrzczaszkowy

 

 

٧

 

 

 

Choroba zakrzepowo-zatorowa

 

 

 

٧

 

٧

 

DOSTĘPNE BADANIA

EUROIMMUN DNA oferuje panel KARDIO jako badanie genetycznych predyspozycji do chorób sercowo-naczyniowych celem określenia indywidualnego ryzyka zachorowania i wprowadzenia dostosowanych do Twojego genotypu działań profilaktycznych pozwalających zachować zdrowie.

Poza wysoko specjalistycznym badaniem genetycznym w ocenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia pomocne są badania laboratoryjne:

 • podstawowe: cholesterol (w tym LDI i HDL), trójglicerydy, glukoza
 • dodatkowe: lipoproteina A, homocysteina, fibrynogen, białko C-reaktywne

Dostępnych jest również szereg innych badań pozalaboratoryjnych: nieinwazyjnych (EKG, holter EKG, USG metodą Dopplera, echokardiografia serca, badanie SPECT i inne) oraz inwazyjnych (koronografia, bypassy itp.) wykonywanych na zlecenie lekarza w diagnostyce oraz monitorowaniu chorób sercowo-naczyniowych.