PNEUMO GRZYBY 6 - SKLEP EUROIMMUNDNA.PL
No picture Powiększ do pełnego rozmiaru

PNEUMO GRZYBY 6

Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans, C.albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis

Więcej szczegółów

190,00 zł

 • Czas wykonania badania od momentu otrzymania próbki: 10 dni roboczych
 • Materiał: wymaz z gardła, plwocina, popłuczyny oskrzelowe, wymaz z worka spojówkowego


ZALETY BADANIA GENETYCZNEGO

 • pozwala na pewne wykrycie czynnika chorobotwórczego ponieważ badanie genetyczne wykrywa patogen, a nie wytworzone przeciw niemu przeciwciała lub antygeny krążące grzybów
 • brak ryzyka wyników fałszywie ujemnych. Antygeny krążące grzybów w ustroju człowieka występują w małych ilościach i są szybko z niego eliminowane. Ponadto osoby z obniżoną odpornością zwykle nie są w stanie wytworzyć wykrywalnej odpowiedzi serologicznej.
 • metody biologii molekularnej należą do najbardziej swoistych i czułych, a zarazem szybkich i skutecznych w wykrywaniu grzybów chorobotwórczych
 • minimalna ilość materiału klinicznego potrzebna do badania

 

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • cierpisz z powodu częstych nawracających infekcji dróg oddechowych niereagujących na leczenie
 • masz podejrzenie atypowego zapalenia górnych bądź dolnych dróg oddechowych
 • masz uporczywy kaszel utrzymujący się kilka tygodni
 • objawy infekcji pojawiły się u Ciebie po kontakcie z ptactwem domowym lub gospodarskim
 • masz obniżoną odporność w związku ze stosowaniem leków immunosupresyjnych, antybiotyków lub chemioterapii

 

 

Diagnozowanie grzybic układu oddechowego stanowi problem, ponieważ objawy sugerujące zakażenie są mało charakterystyczne. Ponadto trudno odróżnić kolonizację (np. naturalnym rezerwuarem grzybów) od zakażenia inwazyjnego (gdy patogen izoluje się z krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego lub innych fizjologicznie jałowych miejsc organizmu).

Do zakażenia układu oddechowego przez grzyby dochodzi głównie poprzez aspirację zarodników lub fragmentów grzybni wraz z wdychanym powietrzem.

Najczęstsze czynniki infekcyjne wśród zakażeń grzybiczych układu oddechowego to:

 • Aspergillus
 • Candida
 • Cryptoccocus

ASPERGILLUS FUMIGATUS

Aspergiloza to ogólna nazwa wielu chorób wywołanych infekcją Aspergillus fumigatus. Drobnoustrój ten występuje na całym świecie w różnych warunkach środowiskowych, w szczególności w glebie i na gnijących resztkach roślin, w pożywieniu, w przewodach wentylacyjnych (przede wszystkim szpitali), w powietrzu w oczyszczalniach biologicznych.

Większość ludzi codziennie wdycha tysiące sporów (formy przetrwalne grzybów) Aspergillus bez negatywnego wpływu dla zdrowie organizmu. Do rozwoju zakażenia dochodzi zwykle u osób z obniżoną odpornością lub alergiczną nadwrażliwością.   

Czynniki ryzyka zakażenia Aspergillus fumigatus:

 • granulocytopenia (zmniejszenie liczby granulocytów we krwi obwodowej poniżej normy)
 • zaburzenie funkcji granulocytów
 • terapia kortykosterydowa
 • cytotoksyczna chemioterapia
 • niedobory układu odpornościowego, w szczególności zaawansowane stadium AIDS
 • przeszczep szpiku i organów wewnętrznych
 • odrzucanie przeszczepu
 • mukowiscydoza
 • astma oskrzelowa


Zakażenie Aspergillus przebiega zwykle w postaci alergicznego zapalenia zatok przynosowych i alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej. U chorych na przewlekłe schorzenia płuc (np. mukowiscydoza, astma, obturacyjna choroba płuc i inne) może dojść do zaostrzenia choroby.

Inwazyjna aspergiloza jest układowym zakażeniem grzybem A.fumigatus, pojawiającym się przede wszystkim u osób z niedoborami układu odpornościowego. Ostra inwazja płuc stanowi ok. 90% przypadków inwazyjnej aspergilozy. Do objawów tej choroby należą: gorączka, duszności, kaszel, krwioplucie, ból opłucnowy w klatce piersiowej.

CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS

Kryptokokoza to grzybica wywołana przez Cryptoccocus neoformans. Grzyb z tego gatunku występuje na całym świecie. Obecny jest w odchodach gołębi i kur, na owocach, w nawozie, kurzu,  a także mleku krów chorujących na kryptokokowe zapalenie wymion. Do zakażenia dochodzi przez inhalację spor grzyba (przetrwalne formy zakaźne).

Infekcja C. neoformans rozwija się i rozprzestrzenia przede wszystkim u osób z upośledzonym układem odporności, w szczególności u chorych na AIDS.

Choroba o przebiegu ostrym lub przewlekłym atakuje ośrodkowy układ nerwowy, płuca lub skórę i tkankę podskórną. Najczęstszą kliniczną postacią choroby jest kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Symptomy to początkowo ból głowy i zaburzenia widzenia, następnie zaburzenia stanu psychicznego, a w końcu sztywność karku, śpiączka. Nieleczona choroba nieuchronnie prowadzi do śmierci.

CANDIDA

70% wszystkich zakażeń drożdżakami z rodzaju Candida u ludzi wywołana jest przez Candida albicans, a pozostałe przez C.tropicalis, C.parapsilosis i C.glabrata.

Candida jest patogenem oportunistycznym tzn. że występuje naturalnie w jamie ustnej, jelitach, pochwie czy na skórze w niewielkich ilościach nie zagrażających zdrowiu. Przy osłabieniu układu odpornościowego może dojść do rozprzestrzenienia się tego drobnoustroju do wnętrza organizmu i wywołania objawów chorobowych kandydozy. Jest to częstym problemem w następujących sytuacjach:

 • długotrwała antybiotykoterapia
 • stosowanie leków immunosupresyjnych
 • zakażenie HIV
 • chemioterapia
 • niewłaściwa dieta (bogata w węglowodany, niedobory witaminowe)

W zależności od lokalizacji zakażenia wywołanego przez Candida można wyróżnić następujące postacie kliniczne kandydozy:

 • skórna: przewlekłe ropne zakażenie skóry i mieszków włosowych, zapalenie okołowargowe skóry, zapalenie w fałdzie pachwinowo-udowym, międzypośladkowym i okołoodbytnicze, owrzodzenia podudzi
 • układu oddechowego: ostre pierwotne zapalenie płuc, wtórne zapalenie płuc, aspiracyjne zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli
 • układu moczowego: zapalenie pęcherza, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenie grzybicze przeszczepionej nerki
 • przewodu pokarmowego: jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, grzybicze zapalenie otrzewnej
 • układu kostno-stawowego: zapalenie szpiku i kości, zapalenie mięśni
 • kandydoza oka
 • zapalenie wsierdzia, zwłaszcza u pacjentów ze sztucznymi zastawkami
 • posocznica

DIAGNOSTYKA

Diagnostyka laboratoryjna grzybic składa się z kilku elementów:

 • preparaty bezpośrednie umożliwiają ocenę morfologiczną grzyba
 • posiew i hodowla mikologiczna pozwalają wykonać dodatkowo ocenę wrażliwości wykrytych grzybów na leki przeciwgrzybicze
 • badanie antygenów krążących grzybów ze względu na dość niską czułość jest testem jedynie pomocniczym przydatnym m.in. w monitorowaniu skuteczności leczenia
 • testy genetyczne odznaczające się wysoką czułością i swoistością nawet przy niewielkiej ilości materiału klinicznego do badania

Laboratorium EUROIMMUN DNA stosuje multipleksowy test PCR wykrywający w jednym badaniu obecność grzybów: Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans, Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis i Candida parapsilosis.