URO-GEN CANDIDA 7 - SKLEP EUROIMMUNDNA.PL
No picture Powiększ do pełnego rozmiaru

URO-GEN CANDIDA 7

C. albicans, C.tropicalis, C. glabrata, C.rugosa, C. parapsilosis, C. krusei, C. pseudotropicalis

Więcej szczegółów

180,00 zł

 • Czas wykonania badania od momentu otrzymania próbki: 10 dni roboczych
 • Materiał: krew pełna (EDTA), wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego, innego miejsca chorobowo zmienionego, zeskrobiny np. z paznokci
   

ZALETY BADANIA GENETYCZNEGO

 • pozwala na pewne wykrycie czynnika chorobotwórczego ponieważ badanie genetyczne wykrywa patogen, a nie wytworzone przeciw niemu przeciwciała lub antygeny krążące grzybów
 • brak ryzyka wyników fałszywie ujemnych. Antygeny krążące grzybów w ustroju człowieka występują w małych ilościach i są szybko z niego eliminowane. Ponadto osoby z obniżoną odpornością zwykle nie są w stanie wytworzyć wykrywalnej odpowiedzi serologicznej.
 • metody biologii molekularnej należą do najbardziej swoistych i czułych, a zarazem szybkich i skutecznych w wykrywaniu grzybów chorobotwórczych
 • minimalna ilość materiału klinicznego potrzebna do badania

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • cierpisz z powodu częstych nawracających infekcji dróg moczowo-płciowych,  niereagujących na leczenie
 • masz podejrzenie grzybicy skóry, paznokci lub grzybicy ogólnoustrojowej
 • masz obniżoną odporność w związku ze stosowaniem leków immunosupresyjnych, antybiotyków lub chemioterapii

 

Informacje medyczne

Diagnozowanie grzybic stanowi problem, ponieważ trudno odróżnić kolonizację (np. naturalnym rezerwuarem grzybów) od zakażenia inwazyjnego (gdy patogen izoluje się z krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego lub innych fizjologicznie jałowych miejsc organizmu).

CANDIDA

70% wszystkich zakażeń drożdżakami z rodzaju Candida u ludzi wywołana jest przez Candida albicans, a pozostałe przez C.tropicalis, C.parapsilosis i C.glabrata.

Candida jest patogenem oportunistycznym tzn. że występuje naturalnie w jamie ustnej, jelitach, pochwie czy na skórze w niewielkich ilościach nie zagrażających zdrowiu. Przy osłabieniu układu odpornościowego może dojść do rozprzestrzenienia się tego drobnoustroju do wnętrza organizmu i wywołania objawów chorobowych kandydozy. Jest to częstym problemem w następujących sytuacjach:

 • długotrwała antybiotykoterapia
 • stosowanie leków immunosupresyjnych
 • zakażenie HIV
 • chemioterapia
 • niewłaściwa dieta (bogata w węglowodany, niedobory witaminowe)

W zależności od lokalizacji zakażenia wywołanego przez Candida można wyróżnić następujące postacie kliniczne kandydozy:

 • skórna: przewlekłe ropne zakażenie skóry i mieszków włosowych, zapalenie okołowargowe skóry, zapalenie w fałdzie pachwinowo-udowym, międzypośladkowym i okołoodbytnicze, owrzodzenia podudzi
 • układu oddechowego: ostre pierwotne zapalenie płuc, wtórne zapalenie płuc, aspiracyjne zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli
 • układu moczowego: zapalenie pęcherza, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenie grzybicze przeszczepionej nerki
 • przewodu pokarmowego: jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, grzybicze zapalenie otrzewnej
 • układu kostno-stawowego: zapalenie szpiku i kości, zapalenie mięśni
 • kandydoza oka
 • zapalenie wsierdzia, zwłaszcza u pacjentów ze sztucznymi zastawkami
 • posocznica
   

DIAGNOSTYKA

Diagnostyka laboratoryjna grzybic składa się z kilku elementów:

 • preparaty bezpośrednie umożliwiają ocenę morfologiczną grzyba
 • posiew i hodowla mikologiczna pozwalają wykonać dodatkowo ocenę wrażliwości wykrytych grzybów na leki przeciwgrzybicze
 • badanie antygenów krążących grzybów ze względu na dość niską czułość jest testem jedynie pomocniczym przydatnym m.in. w monitorowaniu skuteczności leczenia
 • testy genetyczne odznaczające się wysoką czułością i swoistością nawet przy niewielkiej ilości materiału klinicznego do badania

Laboratorium EUROIMMUN DNA stosuje multipleksowy test PCR wykrywający w jednym badaniu obecność grzybów: Candida albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. rugosa, C. krusei i C. pseudotropicalis.