HLA-B27 - SKLEP EUROIMMUNDNA.PL
No picture Powiększ do pełnego rozmiaru

HLA-B27

230,00 zł

Jak pobrać wymaz z policzka?
Jak pobrać wymaz z policzka?  
 • Czas wykonania badania od momentu otrzymania próbki: 10 dni roboczych
 • Materiał: krew EDTA lub wymaz z policzka

ZALETY BADANIA GENETYCZNEGO

 • informuje o predyspozycji genetycznej (lub jej braku) do zachorowania na ZZSK i inne spondyloartropatie
 • ułatwia i przyśpiesza postawienie rozpoznania choroby we wczesnym jej stadium
 • pozwala na rokowanie przebiegu choroby – wynik dodatni wskazuje na agresywny postęp choroby
 • jest przydatne w diagnostyce różnicowej zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) z reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobą zwyrodnieniową stawów czy łuszczycowym zapaleniem
 • jest obowiązkowe dla Pacjentów z ZZSK kwalifikowanych do programów terapeutycznych z zastosowaniem leków biologicznych refundowanych przez NFZ
 • jest zgodne z rekomendacjami grupy ASAS dotyczącymi spondyloartropatii (The Assessment of SpondyloArthritis International Society, 2010)

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • choroby zapalne stawów (np. ZZSK, ŁZS, MIZS) występują w Twojej rodzinie i chcesz sprawdzić swoją predyspozycję do choroby
 • cierpisz na ból pleców w okolicy krzyża nasilający się po odpoczynku, a ustępujący pod wpływem aktywności ruchowej
 • masz poranną sztywność kręgosłupa trwającą powyżej 30 minut
 • występują u Ciebie nawracające zapalenia błony naczyniowej oka i/lub dolegliwości stawowe
 • jesteś w trakcie kwalifikacji do programu terapeutycznego z leczeniem biologicznym dla Pacjentów z ZZSK refundowanego przez NFZ
 • chcesz potwierdzić lub wykluczyć chorobę zapalną stawów z grupy spondyloartropatii (m.in. ZZSK i inne)

SPONDYLOARTROPATIA I ZZSK

Ból pleców i dolegliwości stawowe to jedne z najczęstszych przyczyn zgłaszania się do lekarza pierwszego kontaktu. Symptomy te mogą być związane z tzw. spondyloartropatią (SpA). Jest to grupa chorób o pewnych cechach wspólnych, w których zapalenie stawów kręgosłupa przebiega często z towarzyszącym zapaleniem mniejszych stawów obwodowych.

Do spondyloartropatii zalicza się:

 • zesztywniające zapalenie kręgosłupa (ZZSK)
 • zapalenie stawów związane z nieswoistym zapaleniem jelit
 • zapalenie stawów związane z ostrym zapaleniem błony naczyniowej oka
 • reaktywne zapalenie stawów
 • spondyloartropatię niezróżnicowaną
 • młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS)
 • łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)

ZZSK jest najczęściej występującą i najbardziej agresywną postacią spondyloartropatii.

KTO CIERPI NA ZZSK?

Schorzenie występuje 3 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Przebiega zdradliwie, dotyka osób w pełni sił, przed 40. rokiem życia, czasami nastolatków. Pierwsze objawy są mało charakterystyczne, nie budzą niepokoju i są lekceważone.

CO SIĘ DZIEJE Z KRĘGOSŁUPEM?

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa to przewlekły stan zapalny, prowadzący do stopniowego zarastania i kostnienia szczelin pomiędzy kręgami kręgosłupa. Przyczynia się to do utraty giętkości i deformacji jego naturalnych krzywizn.

1. Wyprostowaniu i usztywnieniu ulega okolica lędźwiowa (dolny odcinek pleców), co objawia się trudnością w wykonaniu pełnego skłonu.

2. Proces kostnienia postępuje ku górnym odcinkom kręgosłupa: pogłębia się krzywizna w odcinku piersiowym, a szyja wysuwa się ku przodowi.

3. Etap nieodwracalnych uszkodzeń. Trwałe zmiany widoczne są na zdjęciach rentgenowskich: poszczególne kręgi kręgosłupa są połączone poprzez zrosty kostne, dając charakterystyczny obraz „kija bambusowego”.

OBJAWY I PRZEBIEG CHOROBY

Wczesne objawy ZZSK:
ZZSK zwykle zaczyna się podstępnie od tępego bólu w okolicy krzyża (dolny odcinek pleców). Bóle kręgosłupa paradoksalnie nasilają się po odpoczynku, najbardziej męczące są nocą, zmuszając chorego do wstania z łóżka i rozruszania się.
Rano chory odczuwa silne usztywnienie kręgosłupa utrzymujące się ok. pół godziny lub dłużej. Sztywność zmniejsza się po ćwiczeniach, a narasta po okresach bezruchu. Wczesnym objawom towarzyszy również zapalenie innych stawów poza kręgosłupem oraz pozornie niegroźne dolegliwości, takie jak podwyższona temperatura, spadek wagi ciała, poczucie zmęczenia czy brak apetytu.

Późne objawy ZZSK:
W ciągu kilku miesięcy sporadyczne dolegliwości zamieniają się w stały ból, który obejmuje coraz wyższe partie kręgosłupa, klatkę piersiową, a także inne duże stawy (ramienne, łokciowe, kolanowe, skokowe, biodrowe, stawy rąk i stóp). Z czasem dochodzi do niemal całkowitego usztywnienia pleców, klatki piersiowej i karku.
Chory jest stale przygarbiony, nie może swobodnie wyprostować pleców ani unieść głowy, nie jest w stanie schylić się lub skręcić tułowia, dlatego aby obejrzeć się za siebie, musi obrócić całe ciało. Pojawia się tkliwość kości, czyli ból przy ucisku mostka, piszczeli i pięt.

Powikłania i choroby towarzyszące ZZSK:

Najpoważniejszym powikłaniem jest pęknięcie kręgosłupa, które może być spowodowane nawet niewielkim urazem. Tego typu uszkodzenia, szczególnie w okolicach szyi, mogą spowodować niedowład wszystkich kończyn.
Inne choroby współwystępujące u pacjentów z ZZSK:

 • ostre i nawracające zapalenie tęczówki: ból oka, światłowstręt, łzawienie
 • choroby serca (niedomykalność zastawki aorty i niewydolność krążenia)
 • niewydolność układu oddechowego
 • zmiany zapalne w jelicie grubym i cienkim
 • łuszczyca
 • uszkodzenie nerek

DIAGNOSTYKA

Diagnostyka spondyloartropatii, w tym ZZSK, opiera się na dokładnym wywiadzie klinicznym z analizą symptomów, badaniach obrazowych (preferowany rezonans magnetyczny wykazujący aktywne zapalenia stawów) oraz oznaczeniu HLA-B27. Dodatkowe badania laboratoryjne to określenie stężenia CRP i OB.

HLA-B27 to gen związany z występowaniem ZZSK i innych spondyloartropatii, który znajduje się w genomie 90-96% chorych. Badanie to jest obowiązkowe dla pacjentów z ZZSK kwalifikowanych do programów terapeutycznych z zastosowaniem leków biologicznych refundowanych przez NFZ.

Z firmą EUROIMMUN współpracujemy w zakresie diagnostyki spondyloartropatii seronegatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz łuszczycowego zapalenia stawów, od 1 stycznia 2011 r. (…) Badania genetyczne są realizowane przez firmę rzetelnie, terminowo i w krótkim czasie. Wyniki badań są przejrzyste, jednoznaczne.

Usługi laboratoryjne firmy EUROIMMUN świadczone są w sposób przyjazny, otwarty, przez wykwalifikowany, dyspozycyjny i świetnie zorganizowany personel, szybko reagujący na zgłaszane potrzeby. (…)

Rekomendujemy innym placówkom, leczącym Pacjentów z ZZSK, ŁZS lub innymi spondyloartropatiamii firmę EUROIMMUN jako partnera godnego zaufania, świadczącego usługi medyczne na wysokim poziomie.

dr n. med. Sławomir Jeka

Ordynator Oddziału Klinicznego Reumatologii

i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy


„(…) Jak nam wiadomo, nowy test do oznaczania HLA-B27 jest produktem spełniającym wymogi nowoczesnej diagnostyki, szybki, łatwy w wykonaniu i interpretacji oraz niosący wiele informacji, ponieważ wyznacza wiele podtypów tego markera. (…) Wyniki badań były szybko dostarczane zarówno nam, jak i pacjentom.”

 Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu